Om Furan

Furan är en ideell förening utan vinstintresse naturskönt belägen i Bullmark cirka tre mil utanför Umeå.

Vår verksamhet vänder sig till personer med funktionsnedsättning inom personkrets 1 i LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Furan erbjuder daglig verksamhet och bostäder för dessa personer. Personerna kommer att fortsättningsvis benämnas som hyresgäster eller arbetstagare.

Livskvalitet, som ger meningen med livet, varierar från person till person beroende på intressen och värderingar. Vår målsättning är att varje individ skall få känna detta utifrån sina egna individuella önskningar.

Vi på Furan anser att en meningsfull fritid är oerhört viktig för alla. Den har vi utformat efter var och ens intressen. För oss är det viktigt att vara lyhörda inför önskemål samt att stödja hyresgästen i sitt val av fritidsaktiviteter. Närheten till Umeå ger alla möjlighet att delta i de arrangemang som erbjuds där men även byns olika aktiviteter är attraktiva utflyktsmål.

Furans verksamheter finns mitt i byn. Vi smälter in och är en naturlig del av byalivet. Att vara integrerad i gemenskapen ger trygghet. Vi har ett gott samarbete med Råd & Stöd teamet där kurator, psykolog m.fl. ingår.

Här kan du läsa mer om Furans värdegrund
Furans ledstjärnor 

 

Bli medlem och stöd verksamheten
Vill du vara medlem i den ideella föreningen Furan så är medlemsavgiften 50 kr per år som sätts in på bg 5018-8382. Kontakta oss om du vill veta mer.