Boende

Vi erbjuder våra hyresgäster bra bostäder där frihet och integritet råder. Servicen är individuellt anpassad för att alla ska kunna leva ett liv som andra, oavsett funktionshinder. Boendena har bemanning dygnet runt. Personalens bemötande gentemot hyresgästerna präglas av glädje och respekt. Här kan du läsa mer om Furans värdegrund.

Varje hyresgäst har minst en fadder bland personalen. Faddrarna är de som har huvudansvar för att hålla i kontakten med anhöriga/gode män, m. fl. Som personal på Furan stöder man hyresgästerna vid klädinköp, tandläkarbesök, när tider ska passas, etc. men fungerar också som en länk ut i samhället, vid tidsbeställningar, bankärenden, mm.

På fritiden kan man göra mycket. Läs mer.

Höstbild Sävarån