Boende

Vi erbjuder våra hyresgäster bra bostäder där frihet och integritet råder. Servicen är individuellt anpassad för att alla ska kunna leva ett liv som andra, oavsett funktionshinder. Boendena har bemanning dygnet runt. Personalens bemötande gentemot hyresgästerna präglas av glädje och respekt.

Varje hyresgäst har minst en fadder bland personalen. Faddrarna är de som har huvudansvar för att hålla i kontakten med anhöriga/gode män, m. fl. Som personal på Furan stöder man hyresgästerna vid klädinköp, tandläkarbesök, när tider ska passas, etc. men fungerar också som en länk ut i samhället, vid tidsbeställningar, bankärenden, mm.

Höstbild Sävarån


Fritid på Furan

Vi på Furan tycker att en meningsfull fritid är viktig för alla. Fritid på Furan kan t ex. innebära en skidtur eller en promenad här i byn, utflykter både längre och kortare. Följa Björklövens matcher på hemmaplan, se fotboll både UIK och FBIK, biobesök och annat efter önskemål.

Populära resmål är Saxnäs, Skellefteå, Ö-vik och Stockholm som exempel.

 

 

Tålsmark 10

På Tålsmark 10 bor det fem hyresgäster i varsin lägenhet. Det finns stora gemensamma utrymmen.

På Tålsmark har man husmöte en gång i veckan då man planerar veckan, väljer veckans tecken och drar veckans motionär. En gång i veckan har man lässtund, då läser man allt från romantiska böcker till spännande äventyrsromaner.

Sommar på Tålsmark 10

Vinter på Tålsmark 10

 

Tunnbrödsvägen 6

Tunnbrödsvägen 6 är en gruppbostad enligt LSS. De fem hyresgästerna bor i varsin lägenhet med uteplats samt har tillgång till de stora gemensamhetsutrymmena. Här kan man välja om man vill äta i sin egen lägenhet eller i det gemensamma köket. Man har husmöte en gång i veckan då man bl.a. planerar fritidsaktiviteter.

Sommar på Tunnbrödsvägen 6

Vinter på Tunnbrödsvägen 6

 

Tunnbrödsvägen 4

Tunnbrödsvägen 4 är en servicebostad enligt LSS. Här bor man i varsin lägenhet i en vanlig trappuppgång. Det finns även en lägenhet som är till för att man ska kunna umgås tillsammans om man så önskar. Man kan träffas där och se på tv, spela spel eller bara för att prata om ditt och datt. Här har man husmöte en gång i veckan då man bl.a. planerar fritidsaktiviteter.

Sommar på Tunnbrödsvägen 4

Vinter på Tunnbrödsvägen 4

 

Husdjur

På Tunnbrödsvägen har vi en god vän om än lat som heter Findus.

Findus