Styrelsen

Styrelsen 2016

Sven-Olov Edvinsson, Ronny Kassman, Roger Larsson, Bo Lundkvist,
Östen Sandström, Siw Jonsson, Magdalena Pettersson, Gunn Karlsson

Furans styrelse består av:

Ronny Kassman, ordförande
Magdalena Öhlund, vice ordförande
Sven-Olov Edvinsson, ledamot
Gunn Karlsson, ledamot
Roger Larsson, ledamot

Siw Jonsson, suppleant
Bo Lundqvist, suppleant
Östen Sandström, suppleant

Joel Dahlberg, personalrepresentant
Bert-Allan Filipsson, personalrepresentant

Lena Lindholm, verksamhetschef
Styrelsen sammanträder ca 10 gånger per år.

 

Styrelsens målformulering

Grundläggande för vår verksamhet är Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade (LSS) och FN: s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Föreningen Furan har som ändamål att bedriva omsorg om vuxna personer med utvecklingsstörning för att främja deras utveckling samt verka för att hyresgäster och arbetstagare efter sina personliga förutsättningar, i full delaktighet och jämlikhet, skall leva ett liv som andra genom att:

  • Erbjuda en långsiktig, trygg och säker verksamhet för hyresgäster, arbetstagare och personal.
  • Bedriva verksamheten på ett omvärldsorienterat sätt med hög kompetens.
  • Det som bas för verksamheten skall finnas boende/arbetsplaner där brukarnas behov står i fokus.
  • Utvärdera och revidera samt följa upp boende/arbetsplaner årligen.
  • Arbeta med största respekt för den enskildes integritet, inflytande och delaktighet.
  • Eftersträva kontinuitet, den funktionshindrade ska vara känd för personalen.
  • Eftersträva struktur, tydliga regler och goda rutiner.
  • Alltid arbeta för ett respektfullt bemötande och förhållningssätt gentemot hyresgäster, arbetstagare, anhöriga, medarbetare och övriga som vi i vår verksamhet kommer i kontakt med.

 

Dokument

Stadgar

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsplaner