Ledstjärnor

Arbetet med att skapa ledstjärnorna på Furan började 2007. Det hela startade med att vi hade två utbildningsdagar där det diskuterades, arbetades i grupp, redovisades, röstades, diskuterades ännu mer och efter dessa två dagar kom vi gemensamt fram till några värderingsgrunder.

För att sedan hålla liv i våra framarbetade värderingsgrunder la vi in ETIK på våra arbetsplatsträffar och våra Samverkansträffar.

Men vi kände att det behövdes mer och att vi behövde göra en djupdykning i våra värderingsgrunder. Detta för att vara helt enade i ett gemensamt synsätt. Ett bemötande och förhållningssätt som inkluderar alla.

Så 2010 fyllde vi två hela dagar med att prova på att vara funktionshindrad med olika övningar. Vi hade många gruppdiskussioner om olika exempel då funktionshindret sitter i begåvningen.

Våra ledstjärnor föddes ur rollspel, egen fördjupningstid, grupparbeten, tankearbete, diskussioner och naturligtvis många, många skratt.

 

Se individen

Se möjligheter

Livsglädje och arbetsglädje

Tydlig struktur och tydliga mål

Kunskap, kompetens och framtidsvisioner

 

För att hålla liv i våra framarbetade värderingsgrunder har vi löpande arbetat med det under arbetsplatsträffar och samverkansträffar. Vi har även tränat i rollspelsform att ha samtal eller hantera situationer som kan kännas svåra. Nu jobbar vi på att hålla våra ledstjärnor ständigt levande och aktuella i varje möte, i varje situation, varje dag.

2012 har vi tagit ytterligare ett steg i vårt värdegrundsarbete och börjat arbeta med ett utbildningsmaterial som heter ”Värdegrundsarbete i praktiken – att arbeta i LSS verksamhet”.
Här kan du läsa mer om kursen.

 

”Jag vet att det inte är möjligt
men om det vore det
hur skulle vi göra då?”