Länkar

FUB

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Läs & Hör

Läs & Hör är en arbetsplats som gör information tillgänglig för funktionshindrade. De gör tidning, radio, film, och hemsidor.

OMS-Fritid

OMS-Fritid anordnar fritidsaktiviteter för Vännäs och kranskommunerna.

 

Fler länkar kommer förhoppningsvis snart

Kommentera