Historia

Furan startade i slutet av 80-talet som ett litet projekt för utomhusarbete för personer med utvecklingsstörning. Projektet gick bra och 1992 stod en gruppbostad klar för fem hyresgäster, år 2000 öppnade nästa gruppbostad. Daglig verksamhet fortsatte att växa med arbetsuppgifter som snöskottning, gräsklippning, skogsröjning med mera. Även andra arbetsuppgifter började införlivas såsom vaktmästeri, städning, matkörning, snickeri med mera. Lokaler för daglig verksamhet, för lunch och utrymmen vid dåligt väder hyrdes runt om i byarna.

2007 köpte Furan en jordbruksfastighet med stort boningshus samt en ladugård som har renoverats och nu kallas för Furans Hus, daglig verksamhet där vi idag har en verksamhet som sjuder av liv och skapande.

Daniel arbetar med sin shopper