Basgrupper

Daglig verksamhet är indelad i fyra mindre basgrupper, Gårdsgruppen, Vaktmästarna, Verkstadsgruppen samt Servicegruppen. Samtliga grupper arbetar med djurskötsel av våra djur här på Furan.

 

GÅRDSGRUPPEN

Gårdsgruppen arbetar bl. a med bakning, städ, sy på maskin, snickeri och arbete i vår trädgård.

 

 

VAKTMÄSTARNA

 Vaktmästarna arbetar bl. a. med vedkapning och klyvning, gräsklippning, snöskottning och bilvård.

 

SERVICEGRUPPEN

Servicegruppen arbetar bl. a med städ och vaktmästeri. Även servicegruppen arbetar med gräsklippning och snöskottning.

 

 

 

VERKSTADSGRUPPEN

Verkstadsgruppen består av fyra arbetstagare och en arbetshandledare. De arbetar bl. a med
eldemontering och snickeri.